Tabloul Experților Psihologi (TEP) reprezintă o publicație periodică a Institutului de Psihologie Judiciară, cu respectarea standardelor de calitate în serviciile psihologice insituite de către Colegiul Psihologilor din România. TEP-ul conține psihologi clinicieni, cu competență în expertiza psihologică, membri ai Institului de Psihologie Judiciară, atestați în condițiile Legii nr. 213/2004 de către Colegiul Psihologilor din România.

Reglementarea profesională a expertizei psihologice în România necesită câteva delimitări conceptuale. Așadar, există o diferența terminologică și epistemologică între expertiza psihologică și evaluarea psihologică, între expertiza psihologică și expertiza medico-legală psihiatrică, între expertiza psihologică și ancheta psihosocială, dar și între expertiza psihologică și actele de constatare/ acte administrative, întocmite de către funcționarii publici cu privire la elemente psihologice aparente.
Pentru practicarea profesiei de psiholog în domeniul expertizei psihologice trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) atestarea profesională în specialitatea psihologie clinică, având minim treapta de specializare psiholog practicant în regim autonom;
b) specializarea prin formarea profesională complementară/universitară în domeniul expertizei psihologice;
c) organizarea activității profesionale printr-o formă independentă de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;
d) asigurarea independenței, obiectivității și echidistanței raporturilor profesionale, prin excluderea oricăror raporturi de prepușenie sau a confuziei cu privire la poziția din care acționează profesional (evitarea conflictului de interese);
e) asumarea individuală și deplină a răspunderii pentru calitatea actului profesional în expertiză psihologică;
f) utilizarea oficială a titlului de expert psiholog și denumirea activității de expertiză psihologică, respectiv, raport de expertiză psihologică, cu condiția numirii printr-o încheiere / hotărâre a unui organ judiciar.

Chiar dacă competența profesională a psihologilor specializați în expertiză psihologică nu poate fi limitată teritorial, Institutul de Psihologie Judiciară prezintă psihologii înscriși potrivit criteriului teritorial, respectiv, a modelului organizării curților de apel din România, pentru ca TEP să devină mai accesibil instanțelor de judecată, altor organe judiciare, avocaților si justițiabililor.