Alina Decsei-Radu, PhDFormator

    Departamentul Psihologie, promoţia 2003. Licenţiată în ştiinţe juridice a Facultăţii de Drept, Universitatea „Vasile Goldiş” din Arad, promoţia 2005. Absolventă a masterului în consiliere psihologică, Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul Psihologie, promoţia 2005; Din 2009 doctor în psihologie, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiintele Educaţiei, cu teza Programe de intervenţie pentru infractori cu grad ridicat de periculozitate socială: Cazul abuzului sexual. Specializată postdoctoral în „Expertiza medico-legală psihiatrică”, prin programul „Standarde europene pentru programe postdoctorale competitive de formare în domeniul managementului cercetării avansate şi expertizei psihiatrice medicolegale”, organizat în cadrul Institutului de Medicină Legală Iaşi, promoţia 2013. Din 2003, titular şi în prezent lector universitar doctor la Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul Psihologie, unde predă discipline la nivel de licenţă (psihologia relaţiilor de cuplu şi familie) şi master (deprinderi fundamentale de consiliere, terapia tulburărilor de personalitate, consilierea relaţiilor de cuplu şi familie, practică supervizată în instituţii/penitenciar). Este autoarea a trei cărţi ca autor unic – Ghid introductiv în tulburările de personalitate, 2011; Consilierea relaţiilor de cuplu şi familie, 2011; Programe de intervenţie pentru infractori cu grad ridicat de periculozitate socială: Cazul abuzului sexual, 2011, a 23 de cărţi în calitate de coautor şi a 32 de articole ştiinţifice în calitate de autor sau coautor.