Cătălin LUCA, PhDFormator

    Licenţiat în psihologie şi asistenţă socială, promoţia 1998. A urmat cursuri postuniversitare în domeniul probaţiunii, promoţia 2000, şi al psihologiei judiciare, promoţia 2005. Este doctor în fi losofi e, domeniul sociologie (2010). În anul 2013 a finalizat cursuri postdoctorale în domeniul managementului cercetării avansate şi expertizei psihiatrice medico-legale. A participat la seminarii de formare în „Child Custody Evaluation” (dr. Elizabeth Ellis, din Duluth – SUA, 2014), „Forensic Assessment of Child Maltreatment & Forensic Assessment of the Juvenile Defendant” (susţinut de Human Development Center din SUA, 2005), „Online abuse and investigations” (susţinut de Child Exploitation and Online Protection Center din Marea Britanie, 2008), „Introduction to Family Therapy I and II” (susţinut de Denver Family Institute din USA, 2003), „Police Investigation of Child Abuse Crimes & Therapeutic Work with Sexually Abused Children” (susţinut de Swedish Save the Children, 1998). Este cadru didactic asociat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, unde susţine cursuri şi seminarii privind abuzul asupra copilului, victimologia şi probaţiunea. Din anul 2007 este formator pentru Institutul Naţional al Magistraturii în domeniul justiţiei pentru minori şi familie. Tot din anul 2007 este formator la Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră Iaşi în audierea victimei trafi cului de fi inţe umane. Dintre cele mai importante publicaţii în calitate de autor şi cocoordonator amintim: Expertiza psihologică a copilului abuzat/neglijat, Editura Hamangiu, 2014, Ghid de audiere a copilului în proceduri judiciare, Editura Hamangiu, 2009 şi Analiză privind sistemul de justiţie pentru copii din România, Editura Terra Nostra, 2010.