Florian Gheorghe, PhDMembru fondator și Formator

    Absolvent al Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Filozofi e, Secţia Psihologie, promoţia 1975. Doctor în psihologie al Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie, 1995, cu teza Optimizarea structurilor de personalitate prin intermediul relaţiilor interpersonale în timpul executării pedepsei privative de libertate. Cadru didactic titular la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea „Hyperion”. Psiholog la Institutul Naţional de Criminologie. A îndeplinit funcţiile de director al Penitenciarului de Maximă Siguranţă „Rahova” din Bucureşti, şef al Serviciului cultural-educativ din Direcţia Generală a Penitenciarelor, director al Direcţiei educaţie, studii şi psihologie penitenciară şi de cadru didactic la Institutul Naţional al Magistraturii. Este membru din 1996 al organizaţiei „Penal Reform International” din Londra, Anglia, preşedinte al Filialei de Penologie din cadrul Societăţii Române de Criminologie, Criminalistică şi Penologie (1990), consultant ştiinţifi c al Editurii Oscar Print din Bucureşti pentru domeniile ştiinţe sociale şi ştiinţe umaniste, precum şi coordonator din iunie 2010 al colecţiei PSIHO-LOGOS. Membru asociat al Laboratorului „Violenţă şi criminalitate. Prevenire şi mediere”, Institutul de Sociologie al Academiei Române (din 2011). Autor al volumelor Psihologie penitenciară (1995), Dinamică penitenciară. Reforma structurilor interne (1998), Fenomenologie penitenciară (2003), Prevenirea criminalităţii. Teorie şi practică (2005) şi Penitenciarul – ultima autoritate (2016).