Iulian Laurențiu Ștefan, PhDMembru Fondator, Președinte și Formator

    Licenţiat în psihologie al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii din Bucureşti, promoţia 2009. Licenţiat în ştiinţe juridice al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti, promoţia 2000. Doctor în ştiinţe sociale şi politice, domeniul psihologie, titlu obţinut la Universitatea din Bucureşti în anul 2011 cu teza Coordo nate psihologice privind stabilirea discernământului pentru faptele penale săvârşite de minori. Specializare postdoctorală în expertiza medico-legală psihiatrică, prin programul „Standarde europene pentru programe postdoctorale competitive de formare în domeniul managementului cercetării avansate şi expertizei psihiatrice medico-legale”, organizat în cadrul Institutului de Medicină Legală Iaşi, promoţia 2013. Cadru didactic asociat al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii din Bucureşti în anul universitar 2013 – 2014. În perioada 2010 – 2012 a fost cadru didactic asociat la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa, la disciplina probleme psihologice ale discernământului. Coordonatorul primului program de formare profesională în domeniul expertizei psihologice clinice „Expertiză psihologică şi psihologie clinică”, avizat profesional de Colegiul Psihologilor din România. În perioada 2011 – 2014 a colaborat cu Tribunalul Constanța, în calitate de expert psiholog, numit prin hotărâre de către instanţa de judecată, în scopul realizării expertizelor psihologice pentru evaluarea discernământului, în limitele competenţei psihologului, pentru învinuiţii şi inculpaţii din mai multe dosare penale afl ate pe rolul instanţei. Membru în Board of Ethics şi reprezentant permanent la EFPA (Federaţia Europeană a Asociaţiilor de Psihologie) din anul 2013. Membru în APA (American Psychological Association) din anul 2012. Reprezentant în Convenţia Naţională a Colegiului Psihologilor din România, mandatul 2013 – 2017. Membru în Comitetul fi lialei teritoriale Bucureşti a Colegiului Psihologilor din România, mandatul 2013 – 2017. Membru în Colegiul Psihologilor din România din anul 2009. Preşedinte şi membru fondator al Institutului de Psihologie Judiciară.