Sînziana BurceaFormator

    Licențiată a Facultății de Psihologie şi Asistenţă Socială, din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza, cu lucrarea de diplomă „Familia dezorganizată şi influenţa ei asupra personalităţii copiilor preşcolari şi şcolari mici” (1995 – 2000). Absolventă a cursurilor de master „Psihoterapii de familie şi evaluare în practica clinică”, formare specifică pentru munca cu copilul cu dizabilităţi (art-terapie), formare specifică pentru munca cu copilul maltratat sau neglijat, formare specifică pentru a organiza cursuri de educaţie parentală, NLP Practitioner (dezvoltare personală prin tehnici de programare neurolingvistică), NLP Interactiv, formare specifică în tehnici proiective de evaluare a personalităţii (Szondi, Rorschach, TAC, TAT, Persoană, Familie, Arbore), program de formare în psihoterapie adleriană (2008 – 2013), program de formare în psihoterapie: intervenţie psihoterapeutică timpurie pentru copilul cu autism – Mifne Training Course (specializare în Metoda Mifne, intervenţie terapeutică precoce în autism – Israel, 2006 – prezent).

    Este membru în Asociația Psihologilor din România (2004), Centrul Român de Intervenție Socială și Psihoterapeutică (2004), Asociația de Psihologie și Psihoterapie Adleriană din România (2008), Federația Română de Psihoterapie (2011), vicepreședinte al Fundației Universplus (2011) și membru fondator șI vicepreședinte al Asociației PsihologilorProfesioniști din România (2010). Multiple participări la conferințe și simpozioane cu lucrări științifi ce din domeniul autismului, psihologiei cuplului șI familiei, psihologiei transgeneraționale și psihodiagnozei prin metode proiective.