Alina Georgeta SîrbuFormator

    Licenţiată în psihologie a Facultăţii de Sociologie şi Psihologie, Secţia Psihologie, din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, promoţia 2001. Master „Psihologia organizaţională şi a conducerii” la Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Secţia Psihologie, din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, promoţia 2004. Psiholog clinician principal cu atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România. Psihoterapeut autonom cu atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România. Psiholog autonom pentru psihologie aplicată în servicii cu atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România. Psiholog autonom pentru psihologia muncii şi organizaţională cu atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România.